Beach volleyball 09.12.2021 14:15 BV1


# Players 12345 W L Sets Pts
1 Vlasiuk A.
0:2 2:0 2:1 : 2 1 4-3 5
2 Babko V. 2:0
: 2:0 : 2 0 4-0 4
3 Kulyk V. 0:2 :
: 2:0 1 1 2-2 3
4 Naumenko M. 1:2 0:2 :
: 0 2 1-4 2
5 Volkov B. : : 0:2 :
0 1 0-2 1