• Home
  • Naumenko Mukola / Shatov Dmitry 1:2 Dyshlovenko Anton / Kovalov Anton

Beach volleyball 29.12.2021 19:40 BV1


# Players 123 W L Sets Pts
1 Barchuk A.
2:0 2:0 2 0 4-0 4
2 Naumenko M. 0:2
2:0 1 1 2-2 3
3 Kulyk V. 0:2 0:2
0 2 0-4 2