• Home
  • Naumenko Mukola / Shatov Dmitry 1:2 Dyshlovenko Anton / Kovalov Anton

Beach volleyball 07.02.2022 19:40 BV1


# Players 123 W L Sets Pts
1 Vatsenko Y.
2:1 2:0 2 0 4-1 4
2 Ivanchych O. 1:2
2:0 1 1 3-2 3
3 Naumenko M. 0:2 0:2
0 2 0-4 2